Czy do wniosku o lokalizację sieci energetycznej w pasie drogowym należy dołączyć kserokopię decyzji o ustaleniu inwestycji... - OpenLEX

Czy do wniosku o lokalizację sieci energetycznej w pasie drogowym należy dołączyć kserokopię decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do urzędu gminy wpłynął wniosek od przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terenie gminy będącego w posiadaniu nieuzbrojonej działki w pobliżu zakładu. Wniosek dotyczy uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej wewnętrznej sieci energetycznej nN zapomiarowej. Wnioskodawca zwraca się również z prośbą o prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w związku z koniecznością zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót w starostwie powiatowym.

W związku z powyższą sytuacją, czy wnioskodawca powinien dołączyć do przedmiotowego wniosku kserokopię decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?