Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2018 r.

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę wiaty myśliwskiej na cele rekreacyjne o powierzchni 50 m2. Wiata nie ma ścian, ma dach czterospadowy pokryty blachodachówką, konstrukcja drewniana, wiata posadowiona na słupach. Wiata na projekcie zagospodarowania usytuowana jest w odległości 5 m od granicy lasu.

Jeśli wiata jest budowlą, to czy będą miały do niej zastosowanie przepisy § 271 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t., dotyczące odległości od lasu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?