Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 01.09.2014 r. została zawarta umowa z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego. Była to umowa na czas nieokreślony, która została rozwiązana w dniu 31.08.2017 r. na mocy porozumienia stron. Od 01.09.2017 r. została zawarta z tym pracownikiem umowa na czas określony.

Czy okres umowy z pracownikiem młodocianym od 22.02.2016 r. powinien się wliczać do limitu 33 miesięcy umów terminowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?