Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca coraz częściej zatrudnia osoby, które jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej pracy zawodowej pobierają w urzędzie pracy stypendium lub odbywają staż. Różnie wyglądają zaświadczenia wystawione przez urząd pracy. Dotychczas nie wliczano do stażu, okresów pracy przed podjęciem pierwszej pracy zawodowej.

Czy należy zmienić tę zasadę?

Pracodawca coraz częściej zatrudnia osoby, które dokumentują zatrudnienie na umowie- zlecenia. Dotychczas nie wliczano tego okresu pracy do stażu pracy.

Czy należy zmienić te zasady?

Czy należy doprecyzować w regulaminie wynagradzania zbyt ogólnikowe zapisy?

Z regulaminu wynagradzania wynika, że: "§ 18 Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. § 7. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnia pracę wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczone do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?