Czy do skanerów ręcznych mają zastosowanie przepisy dotyczące zapewnienia okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca wdraża nowy system operacyjny na magazynie, a co za tym idzie standardem wyposażenia pracownika stanie się skaner. Już w pilotażowej fazie wdrożenia pracodawca otrzymuje wnioski pracowników, że będą potrzebować do pracy okularów (przy wadzie wzroku).

Czy jest możliwość lub obowiązek refundacji przez pracodawcę zakupu okularów i szkieł dla pracowników obsługujących skanery?

Jeśli tak, to w jaki sposób należy taką refundację wdrożyć i czy jest czymś uwarunkowana (np. czasem korzystania ze skanera)?

Czy może się to odbywać na analogicznych zasadach, jak refundacja dla osób pracujących przy monitorach ekranowych?

Skaner to urządzenie mobilne, z wyświetlaczem, które pracownik trzyma w ręku i za jego pośrednictwem skanuje kody kreskowe na przesyłkach.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX