Czy do równoważnika z r.s.o. wlicza się pielęgniarkę z sali wybudzeń?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w obliczonym równoważniku 2,2 etatu na jedno stanowisko intensywnej terapii - pielęgniarka anestezjologiczna, o którym mowa w części I załącznika nr 1 do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w punkcie – Warunki wymagane – Pielęgniarki, np. 6 stanowisk x 2,2 = 13, 2 etatu mieszczą się etaty pielęgniarek z trzech poziomów intensywności opieki pielęgniarskiej na stanowiskach intensywnej terapii w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii określone w pkt 5 Organizacji udzielania świadczeń w części I załącznika nr 1 do r.s.o.?

Czy do tego równoważnika wlicza się pielęgniarkę z sali wybudzeń - sali znieczulenia pooperacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX