Czy do rocznego planu łowieckiego można podawać ilości dzików odłowionych/odstrzelonych w ramach decyzji starosty, jeżeli została wydana na terenie wyłączonym z wydzierżawiania, a jej wykonanie powierzono innemu podmiotowi niż koło łowieckie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do rocznego planu łowieckiego w pozycji "Liczba zwierząt łownych pozyskanych w łowieckim roku gospodarczym poprzedzającym łowiecki rok gospodarczy, na który sporządzony jest RPŁ (roczny plan łowiecki)" sporządzanego przez koło łowieckie można podawać/uwzględniać ilości dzików odłowionych/odstrzelonych w ramach decyzji starosty z art. 45 ust. 3 ustawy z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie - dalej pr.łow. (o odłowie wraz z uśmierceniem dzików lub odstrzale redukcyjnym dzików), jeżeli decyzja ta została wydana na terenie wyłączonym z wydzierżawiania, a jej wykonanie powierzono innemu podmiotowi niż koło łowieckie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX