Czy do przeprowadzenia rokowań w sprawie ustalenia odszkodowania koniecznym jest ujawnienie praw do nieruchomości w księdze wieczystej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta Policki prowadzi postępowanie na podstawie art. 98 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n., za działkę wydzieloną pod drogę powiatową, tj. przeprowadzenie rokowań i uzgodnienie wysokości odszkodowania za nieruchomość (na etapie postępowania cywilnego). Nadal w księdze wieczystej widnieje jako właściciel osoba fizyczna, natomiast w dziale III księgi wieczystej widnieje ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym.

Czy starosta powinien prowadzić postępowanie czy wstrzymać się do czasu uregulowania prawa własności w księdze wieczystej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX