Czy do projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod planowaną budowę mostu w ciągu drogi powiatowej wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawicki Artur
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod planowaną budowę mostu w ciągu drogi powiatowej, gdzie planowane roboty znajdują się w obrębie Natury 2000, w obrębie rezerwatu przyrody oraz w obszarze chronionego krajobrazu wymagane jest uzyskanie uprzednio decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX