Czy do pracowników podmiotu leczniczego zatrudnionych w ramach projektu stosuje się przepisy u.s.u.n.w.? - OpenLEX

Czy do pracowników podmiotu leczniczego zatrudnionych w ramach projektu stosuje się przepisy u.s.u.n.w.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot leczniczy (lecznictwo otwarte) zatrudnia opiekunów medycznych w ramach realizacji projektu "Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób niesamodzielnych w ....", których zadaniem jest "świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w postaci krótkookresowego dziennego pobytu w Dziennym Domu Pomocy" oraz "świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych". Zadania opiekunów nie pozostają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a projekt realizowany jest na podstawie wyodrębnionej organizacyjnie działalności, innej niż działalność lecznicza, między innymi w zakresie pomocy społecznej (Statut ZOZ). Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do realizacji projektu ukształtowane jest na podstawie szczegółowego budżetu stanowiącego załącznik do projektu.

Czy do pracowników tych ma zastosowanie załącznik do u.s.u.n.w., a jeżeli tak to jaki współczynnik pracy należy pracownikom zastosować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX