Czy do powierzenia pośrednikowi kredytowemu czynności polegających na przedstawianiu wstępnych warunków udzielenia kredytu w banku, zbieraniu od klientów dokumentów niezbędnych do udzielenia kredytu i wypełnionych wniosków kredytowych wymagana jest zgoda KNF?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Więch-Barchan Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank zamierza powierzyć wykonywanie czynności przedsiębiorcy (pośrednikowi kredytowemu) polegających na przedstawianiu wstępnych warunków udzielenia kredytu w banku, zbieraniu od klientów dokumentów niezbędnych do udzielenia kredytu i wypełnionych wniosków kredytowych, które to dokumenty razem z wnioskiem będą przekazywane do banku. Pośrednik nie będzie podpisywał w imieniu banku żadnych umów ani innych dokumentów.

Jak należy traktować w świetle ustawy prawo bankowe powierzenie wykonania takiej czynności i czy potrzebna jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX