Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r.

PYTANIE

Inwestor wybudował budynek mieszkalno-usługowy. W projekcie przewidziano powierzchnię mieszkalną i usługową po 50%, z tym, że do powierzchni tej nie wliczono powierzchni piwnic. Inwestor złożył projekt zamienny w wyniku dokonanych istotnych odstępstw, w którym do powierzchni mieszkalnej doliczono piwnice, natomiast powierzchnia usług pozostała bez zmian i projektant wskazał ze jest budynek mieszkalny z częścią warsztatową. W wyniku doliczenia piwnic powierzchnia użytkowa usług nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku. W rozporządzeniu z 23.06.2006 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1130) - dalej e.r.o.u.o.b. wskazano, że powierzchnię użytkową podaje się na podstawie ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – dalej u.o.p.l., zgodnie z którą z kolei powierzchnia piwnic nie jest powierzchnią użytkową (art. 2 ust. 1 pkt 7 u.o.p.l.).

Czy w związku z tym organ przy prowadzeniu procedury z art. 51 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. winien przyjąć, że jest to budynek mieszkalny jednorodzinny, czy jednak budynek usługowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?