Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1) Nauczyciel realizuje dodatkowe godziny wynikające z projektu unijnego – brak podpisanej umowy. Czy godziny te powinny być wliczane do podstawy nagrody jubileuszowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczącego zawartego stosunku pracy? 2) Nauczyciel zatrudniony na pełen etat ma podpisaną dodatkową umowę na część etatu jako pracownik merytoryczny od września 2020 r. do czerwca 2021 r (pomoc administracyjna - projekt unijny na lata 2015- 2021). Kolejna umowa planowana jest na okres 01.08.-31.08.2021 r. Czy świadectwo pracy należy wystawić na zakończenie projektu czy po zakończeniu poszczególnych umów tj. np. 30.06.20201r.? Czy do podstawy nagrody jubileuszowej powinno być wliczone wynagrodzenie wynikające z etatu nauczyciela czy również z zatrudnienia jako pomoc administracyjna (projekt)? Czy wyżej wymieniony pracownik powinien otrzymać dwie trzynastki – jedną ze stosunku pracy a drugą z projektu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?