Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot przekroczył 70% powierzchni nieruchomości trwale związanych z gruntem, z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe systemem kanalizacji deszczowej do rowu (ziemi) na co posiadamy pozwolenie wodnoprawne. Będziemy więc podlegać opłacie za zmniejszenie retencji. Interesuje mnie jak będzie wyliczana ta opłata. Ilość powierzchni trwale związanej z gruntem wynosi 71,35%, tj. 3,4578 ha.

Czy do opłaty będzie liczona powierzchnia wynikająca z nadwyżki ponad 70% czy całe 71,35% powierzchni?

Nie posiadamy urządzeń do retencjonowania odprowadzanych wód opadowych. Stawka więc wynosić będzie 0,50 zł za m kw. Proszę o wyliczenie prawdopodobnej opłaty.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?