Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustawa z 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1498) - dalej u.c.e.b. określa zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW, co najmniej raz na 4 lata - dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW. W zakładzie posiadamy 4 kotły parowe o sumarycznej mocy nominalnej 14,92 MW. Para wodna z kotłowni używana jest przede wszystkim do celów technologicznych. Dla centralnego ogrzewania budynków, jest ich kilkanaście, wykorzystywana jest również para wodna (wymienniki płytowe podgrzewające wodę w układzie).

Czy dla omówionego systemu należy przeprowadzać ocenę efektywności energetycznej i jakie wymagania powinna spełniać firma, która taką ocenę przeprowadzałaby dla nas?

Czy do oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych należy sumować moc chłodniczą wszystkich urządzeń zamontowanych na danym budynku, czy też ocenie podlegają jedynie pojedyncze urządzenia o mocy chłodniczej powyżej 12 kW?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację