Czy do limitu 10.000.000 euro, zobowiązującego do złożenia formularza CIT-TP, należy stosować przychody lub koszty prezentowane... - OpenLEX

Czy do limitu 10.000.000 euro, zobowiązującego do złożenia formularza CIT-TP, należy stosować przychody lub koszty prezentowane w rachunku zysków i strat, czy widniejące w księgach rachunkowych, tzn. z zestawienia obrotów i sald?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do limitu 10.000.000 euro, zobowiązującego do złożenia formularza CIT-TP, należy stosować przychody lub koszty prezentowane w rachunku zysków i strat, czy widniejące w księgach rachunkowych, tzn. z zestawienia obrotów i sald?

Różnica w obydwu wynika z faktu że w RZiS w niektórych pozycjach wykazuje się kwoty per saldo, np. różnice kursowe, wynik ze zbycia środków trwałych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?