Czy do godzin ponadwymiarowych należy zaliczyć godziny pozalekcyjne z tytułu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dodatkowe zajęcia z języka polskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do ustalenia podstawy średniej urlopowej dla nauczyciela uwzględniamy m.in. przeciętną liczbę godzin ponadwymiarowych oraz doraźnych zastępstw.

Czy do godzin ponadwymiarowych należy zaliczyć godziny pozalekcyjne z tytułu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dodatkowe zajęcia z języka polskiego przydzielone nauczycielowi w ramach środków na dodatkowe zadania oświatowe finansowane przez MEN?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX