Czy do dochodu upoważniającego do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego powinno być wliczane świadczenie wychowawcze 500+? - OpenLEX

Czy do dochodu upoważniającego do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego powinno być wliczane świadczenie wychowawcze 500+?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 29 sierpnia 2016 r.

PYTANIE

Rada Miasta uchwaliła zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta. Określa ona min.: wysokość średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego mieszkańca jaka nie może być przekroczona, aby podpisać umowę najmu lokalu socjalnego. W czasie podejmowania tej uchwały nie było świadczenia wychowawczego 500+.

Czy do dochodu upoważniającego do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego powinno być wliczane to świadczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX