Czy do dochodu osoby, oprócz wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku pielęgnacyjnego, ma zostać wliczona pomoc na kontynuowanie... - OpenLEX

Czy do dochodu osoby, oprócz wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku pielęgnacyjnego, ma zostać wliczona pomoc na kontynuowanie nauki wypłacana przez PCPR?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Usamodzielniana wychowanka pieczy zastępczej, która opuściła zawodową rodzinę zastępczą, zamieszkuje w mieszkaniu chronionym, kontynuuje naukę i z tego tytułu pobiera pomoc na kontynuowanie nauki.

Ww. podjęła pracę i w związku z tym, jej dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe. PCPR zgodnie z uchwałą Rady Powiatu powinien naliczyć jej odpłatność za pobyt w mieszkaniu.

Czy do dochodu osoby, oprócz wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku pielęgnacyjnego, ma zostać wliczona pomoc na kontynuowanie nauki wypłacana przez PCPR?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX