Czy do branżowej szkoły I stopnia specjalnej można przyjąć uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na spektrum autyzmu w tym zespół Aspergera?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w akcie założycielskim szkoły publicznej z roku 1995 ma wpisane "Szkoła Zasadnicza Specjalna nr 5 dla młodzieży Upośledzonej Umysłowo". Czy w związku z powyższym można do takiej szkoły przyjąć uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na spektrum autyzmu w tym zespół Aspergera (bez niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX