Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do brakowania niearchiwalnych dokumentów z archiwum zakładowego mają zastosowanie przepisy ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o.?

Brakowanie dokumentów z naszego archiwum zlecane jest profesjonalnej firmie zewnętrznej, która odbiera od nas dokumenty, dokonuje ich zniszczenia i wystawia certyfikat zniszczenia dokumentów.

Czy, przekazując dokumenty do zniszczenia, powinniśmy wystawiać kartę przekazania odpadu i prowadzić kartę ewidencji odpadu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?