Czy do 5-letniego technikum można przyjąć ucznia posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do 5-letniego technikum można przyjąć absolwenta kl. VIII posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim? Prawo oświatowe (art. 1 pkt 6) wskazuje na możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. Co powinien zrobić dyrektor w sytuacji gdy uczeń w trakcie nauki w technikum otrzyma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access