Czy dni nieobecności spowodowane wykonaniem specjalistycznych badań, zabiegów leczniczych lub usprawniających przez pracownika z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pomniejszają urlop wypoczynkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimkiewicz Luiza
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikowi z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym przysługuje zwolnienie od świadczenia pracy na wykonanie specjalistycznych badań, zabiegów leczniczych lub usprawniających jeżeli wykonanie tych czynności nie jest możliwe poza godzinami pracy. Czy dni ww nieobecności w pracy pomniejszają urlop wypoczynkowy (26 +10 dni) czy są dniami "dodatkowymi"?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access