Czy dla usytuowania obiektu na terenie zamkniętym PKP, należy uzyskać zgodę na odstępstwo, czy taka zgoda jest wymagana wyłącznie dla pasa terenu o szerokości 10 m poza terenem zamkniętym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 16 kwietnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2015 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym "budowle i budynki mogą być sytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego (...)", co dotyczy obiektów nie związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.

Czy dla usytuowania obiektu (sieci elektroenergetycznej) na terenie zamkniętym PKP, należy uzyskać zgodę na odstępstwo, czy taka zgoda jest wymagana wyłącznie dla pasa terenu o szerokości 10 m poza terenem zamkniętym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX