Czy dla ustalenia dnia, od którego na nowo biegnie termin przedawnienia istotna jest data zawiadomienia zobowiązanego o zastosowaniu środka egzekucyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zygmunt Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dla ustalenia dnia, od którego na nowo biegnie termin przedawnienia (art. 70 § 4 o.p.) istotna jest data zawiadomienia zobowiązanego o zastosowaniu środka egzekucyjnego?

Aby bieg przedawnienia został przerwany zgodnie z art. 70 § 4 o.p. muszą być spełnione dwa warunki łącznie: zastosowanie środka egzekucyjnego oraz zawiadomienie o tym fakcie zobowiązanego. Przepis ten mówi również, że termin przedawnienia biegnie na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Nie ma tu już przywołania drugiego warunku, czyli zawiadomienia zobowiązanego o zastosowaniu środka egzekucyjnego. Jeżeli komornik skarbowy zastosował środek egzekucyjny w dniu 21.11.2022 r. a zawiadomił o tym fakcie zobowiązanego w dniu 3.01.2023 r. to moim zdaniem: a) bieg przedawnienia został skutecznie przerwany w dniu 03.01.2023 r. (po zastosowaniu środka egzekucyjnego w dniu 22.11.2022 r. i zawiadomieniu o tym fakcie zobowiązanego w dniu 03.01.2023 r.; b) termin przedawnienia biegnie na nowo od dnia 23.11.2022 r. (od dnia następującego po tym, w którym zastosowano środek egzekucyjny). Czy takie rozumowanie jest prawidłowe prawnie? Termin przedawnienia powinien biec na nowo od dnia 4.01.2023 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX