Czy dla usługi związanej z odpadami stosowne jest zastosowanie kodu GTU 05, gdy usługa jest usługą pomocniczą do nabycia przez podatnika towaru?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2020 r.

PYTANIE

Podatnik prowadzi działalność w zakresie handlu złomem PKD 46.77.Z, dostarcza do podatnika zużyte katalizatory w postaci nieprzetworzonej, tj. bez oddzielania obudowy zewnętrznej od monolitu. Nabywca (podatnik), który zajmuje się skupem i przerobem surowców wtórnych, dokonuje rozdzielenia obudowy od monolitu w celu ustalenia ceny skupu. Monolit wymaga skruszenia, aby można było określić zawartość metali szlachetnych. Proces ten nie powoduje zmiany fizykochemicznego składu monolitu. Po ustaleniu ceny skupu przez nabywcę sprzedawca dokonuje odsprzedaży katalizatorów w postaci skruszonego monolitu oraz pozostałych części stalowych, nabywcy dokonującemu rozdrobnienia. Podatnik wystawia dwie faktury. Pierwszą za nabycie towaru, zaś drugą za samą usługę rozdzielenia obudowy od monolitu.

Czy dla takiej usługi (faktury) stosowne jest zastosowanie kodu GTU 05, gdzie usługa jest usługą pomocniczą do nabycia przez podatnika towaru? 

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX