Czy dla ujęcia należy wykonać analizę ryzyka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gospodarstwo Rolne posiada ujęcie wody. Woda z ujęcia wykorzystywana jest przede wszystkim na potrzeby gospodarstwa (cele rolnicze). Niewielka część wydobywanej wody przeznaczona jest do spożycia przez ludzi. Ujęcie obsługuje 20 osób i na cele spożycia przez ludzi wykorzystywanych jest około 2 m3 na dobę. Ujęcie posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód w ilości do 6 m3/na dobę.

Czy dla ujęcia należy wykonać analizę ryzyka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX