Czy dla studium wymagane jest opublikowanie zbioru danych przestrzennych po 30 dniach od dnia uchwalenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada gminy uchwaliła studium u. i k.z.p. 27.10.2020 r., czyli przed wejściem w życie przepisów ustawy z 16.04.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Czy w związku z powyższym, dla przedmiotowego studium wymagane jest opublikowanie zbioru danych przestrzennych po 30 dniach od dnia uchwalenia - w przypadku aktów niepodlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym – zgodnie z art. 67a i art. 67c ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) – dalej u.p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX