Czy dla przedsiębiorstwa produkcyjnego A, które użytkuje kocioł gazowy na potrzeby CWU i dwa kotły gazowe na potrzeby CO o... - OpenLEX

Czy dla przedsiębiorstwa produkcyjnego A, które użytkuje kocioł gazowy na potrzeby CWU i dwa kotły gazowe na potrzeby CO o łącznej mocy nominalnej poniżej 1MW, istnieje obowiązek złożenia deklaracji do CEEB?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dla przedsiębiorstwa produkcyjnego A, które użytkuje kocioł gazowy na potrzeby CWU i dwa kotły gazowe na potrzeby CO o łącznej mocy nominalnej poniżej 1MW, istnieje obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

Spółka dzierżawi budynki. Na terenie funkcjonuje kilka Spółek (A, B, C itd.), które funkcjonują w różnych budynkach - posiadają odrębną kotłownię (część przekracza 1 MW). Właściciel całości terenu do dnia dzisiejszego nie złożył deklaracji.

Czy właściciel terenu - budynków ma obowiązek złożyć ww. deklarację w przypadku, kiedy część budynków ma kotłownie poniżej 1 MW - A i B, a część powyżej C, D?

Czy może każda Spółka powinna mieć osobną deklarację?

W 1 budynku jest kotłownia poniżej 1 MW Spółki A, oraz druga Spółka, która jest podpięta do innej kotłowni, w której przekroczona jest moc 1 MW (Spółka C). Spółka C, D, E mają jedną kotłownię, mimo że są w różnych budynkach.

Czy w takiej sytuacji deklaracja powinna być złożona przez spółkę A?

Ewentualnie czy każda Spółka, która dzierżawi budynki ma obowiązek złożyć ww. deklarację?

Co w sytuacji kiedy Spółka A dzieli 1 budynek ze Spółką E (obie mają kotłownię poniżej 1 MW, ale łącznie powyżej 1 MW) - czy wymagane jest złożenie deklaracji dla każdej ze Spółek osobno?

Są to osobne spółki mające różnych właścicieli.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX