Czy dla potwierdzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający powinien wystawić dla wykonawcy dokument obciążający np. notę księgową? Zabezpieczenie było wniesione zgodnie z umową w formie gwarancji bankowej.

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dla potwierdzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający powinien wystawić dla wykonawcy dokument obciążający np. notę księgową?

Zabezpieczenie było wniesione zgodnie z umową w formie gwarancji bankowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX