Nowość Czy dla odpadów zbieranych "poza PSZOK- iem" w tym samym magazynie bierzemy stawkę 1500 tj. bez zniżki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma złożyła wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów wydanego w 2015 r. Z wniosku wynika, że w jednym z magazynów znajdują się odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 7.02.2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń – dalej r.w.s.z.r. oraz odpady należące do różnych innych kategorii. W sytuacji tej spełniony został warunek określony w § 2 ust. 4 r.w.s.z.r. Odpady magazynowane to m.in. odpady 20 01 13* do 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33* i 20 01 35* i inne (15 01 04, 17 04 01, 20 01 11), które magazynowane są w ramach PSZOK-u. W tym samym magazynie znajdują się odpady "pozapszokowe" przyjmowane od firm i tak znajdują się tu: 20 01 35* i 15 01 04.

Jak obliczyć stawkę zabezpieczenia roszczeń, skoro dla odpadów zbieranych w ramach PSZOK najwyższa wartość (35% wartości) wynosi 525 zł?

Czy dla odpadów zbieranych "poza PSZOK- iem" w tym samym magazynie bierzemy stawkę 1500 tj. bez zniżki?

Stawki w ramach PSZOK i poza nim należało obliczyć odrębnie, gdyż zwolnienie dotyczy tylko odpadów magazynowanych w PSZOKu. Wychodząc z założenia, że w PSZOKu zbiera się odpady tylko "pszokowe" należało stawki policzyć odrębnie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX