Czy dla instalacji pracującej na częstotliwości w zakresie 2 GHz-300 GHz istotną zmianą będzie zmiana sposobu jej funkcjonowania, która spowoduje zwiększenie poziomu pola elektromagnetycznego do wartości nie mniejszej 30,5 V/m?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448).

Czy wobec tego rozporządzenia w dalszym ciągu przyjmuje się, że istotnymi zmianami instalacji emitujących pola elektromagnetyczne są wszelkie zmiany sposobu funkcjonowania takich instalacji lub ich rozbudowy, które spowodują zwiększenie poziomów pól elektromagnetycznych występujących w ich otoczeniu do wartości ½ poziomów dopuszczalnych pól, określonych w ww. rozporządzeniu?

Z kolei w przypadkach, w których w otoczeniu instalacji emitujących pola elektromagnetyczne stwierdzono występowanie pól o poziomach wyższych od ½ określonych dla tych instalacji w powyższych przepisach wartości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, istotnymi zmianami takich instalacji będą wszelkie zmiany sposobu ich funkcjonowania, które spowodują zwiększenie poziomów pól elektromagnetycznych występujących w ich otoczeniu?

Czy przykładowo dla instalacji pracującej na częstotliwości w zakresie 2 GHz - 300 GHz istotną zmianą będzie każda zmiana sposobu jej funkcjonowania, która spowoduje zwiększenie poziomu pola elektromagnetycznego w jej otoczeniu do wartości nie mniejszej 30,5 V/m?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX