Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne) poprzez mechaniczne sortowanie i przetwarzanie biologiczne o zdolności przetwarzania powyżej 50 ton na dobę (w normalnych warunkach pracy instalacji) wymagane będzie uzyskanie pozwolenia zintegrowanego?

Przetwarzanie odpadów powodować będzie częściowo przygotowanie odpadów do odzysku, część z tych odpadów wysortowanych i ustabilizowanych (poniżej 50 ton na dobę) będzie przeznaczona do unieszkodliwiania (składowanie).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?