Czy dla celów określenia czy wykonawca jest powiązany z beneficjentem, spółki spełniają definicję podmiotu powiązanego? - OpenLEX

Czy dla celów określenia czy wykonawca jest powiązany z beneficjentem, spółki spełniają definicję podmiotu powiązanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 17 kwietnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2017 r.

PYTANIE

Prezes spółki z o.o. (wykonawca) jest jednocześnie członkiem RN innej spółki z o.o. (zleceniodawca), spółki nie są powiązane kapitałowo.

Czy dla celów określenia czy wykonawca jest powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem, obie spółki spełniają definicję podmiotu powiązanego zgodnie z art 43 ust 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR?

Czy fakt posiadania statusu podmiotu powiązanego pkt 3, wyklucza wykonawcę z możliwości startowania w przetargu nieograniczonym w ramach zamówienia publicznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX