Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna jest komandytariuszem w spółce komandytowej oraz akcjonariuszem w spółce akcyjnej. Obie te spółki współpracują ze sobą.

Czy dla celów bilansowych transakcje między spółkami (osobową i kapitałową), które łączy ta sama osoba fizyczna (jako wspólnik), należy wykazywać jako transakcje między podmiotami powiązanymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?