Czy demontaż istniejącego gazowego grzejnika wody przepływowej oraz montaż w jego miejsce kotła gazowego wymaga dokonania zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy demontaż istniejącego gazowego grzejnika wody przepływowej oraz montaż w jego miejsce kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania w użytkowanym lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym wymaga dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych?

Czy ww. roboty należy kwalifikować jako przebudowę instalacji gazowej w użytkowanym budynku?

Czy instalacja gazowa jest urządzeniem budowlanym?

Ponadto roboty budowlane będą prowadzone jedynie w lokalu mieszkalnym bez konieczności zmiany długości instalacji gazowej oraz bez wkraczania na części wspólne budynku wielorodzinnego.

Czy roboty polegające na wymianie ww. podgrzewacza wody na kocioł gazowy bez ingerencji w części wspólne budynku przekraczają zakres zwykłego zarządu nieruchomością?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX