Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 153 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe rodzice dzieci lub pełnoletni uczestnicy kontynuujący udział w zajęciach organizowanych przez publiczną placówkę oświatowo-wychowawczą (młodzieżowy dom kultury) składają odpowiednio deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach, na które dziecko zostało przyjęte.

Czy deklaracja powinna zawierać tylko dane osobowe ograniczające się do imienia i nazwiska dziecka oraz rodzica, a także rodzaju zajęć z uwagi na jej rolę jako oświadczenia o chęci kontynuacji udziału dziecka w zajęciach zgodnie z zasadą minimalizacji danych określoną w art. 5 ust. 1 lit. c RODO? Czy czynność związana ze złożeniem deklaracji jest nową formą rekrutacji i należy w takiej sytuacji przedłożyć dane osobowe jak we wniosku o przyjęcie po raz pierwszy na zajęcia do młodzieżowego domu kultury (zakres danych w deklaracji o kontynuacji widoczny w sieci, w tym numer PESEL)?

Czy w przypadku uznania deklaracji o kontynuacji jako element rekrutacji należy ponownie pozyskiwać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwykłych i szczególnych kategorii wskazanych w dokumentach stanowiących załączniki do wniosku na podstawie art. 150 ust. 2 Prawa oświatowego, skoro zgody takie pozyskano w trakcie składania wniosku rekrutacyjnego w trakcie zapisywania dziecka na zajęcia po raz pierwszy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?