Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

SKO orzekło o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji dotyczącej dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika i przekazaniu organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Czy nowej decyzji nadajemy nowy numer sprawy, tak jakby nie było tej poprzedniej? Czy uzasadnienie w nowej decyzji winno zawierać samo wyjaśnienie wskazanych przez SKO w I decyzji kwestii, czy też zawierać uzasadnienie z I decyzji z uwzględnieniem (połączeniem) poprawek wskazanych do wyjaśnienia przez SKO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?