Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzje określające zadania z zakresu gospodarki leśnej, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - dalej u.l., starosta powinien wydawać tylko z urzędu, czy może też na wniosek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?