Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wydał decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu na podstawie pomiarów hałasu przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W decyzji określił dopuszczalny poziom hałasu dla instalacji, a w uzasadnieniu decyzji wskazał, że głównym źródłem hałasu jest ładowarka, którą ładowane jest zboże. Ładowarka jest urządzeniem, a nie instalacją. WIOŚ jako źródło hałasu również wskazał ładowarki i środki transportu. Decyzji nie można zmienić, ponieważ nie zachodzą przesłanki z art. 115a ust. 7 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) – dalej p.o.ś.

Czy można to sprostować oczywistą omyłką pisarską, o której mowa w art. 113 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) - dalej k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?