Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzję o częściowym zwolnieniu z odpłatności za DPS można uchylić?

W dniu 1 października 2019 r. została wydana decyzja (dalej jako "decyzja 1") ustalająca odpłatność wstępnych (rodziców) za pobyt pełnoletniego dziecka w DPS. Mieszkaniec DPS nie ma zstępnych ani małżonka, dlatego rodzice zostali zobowiązani do ponoszenia kosztów. Ich udział w odpłatności został ustalony na kwotę 800 złotych. Po wydaniu decyzji - rodzice wnieśli o zwolnienie ich w części z odpłatności, powołując się na niepełnosprawność oraz złą sytuację materialną.

Organ przychylił się do wniosku i od 1 grudnia 2019 r. - bezterminowo - zwolnił decyzją (dalej jako "decyzja 2") wstępnych z ponoszenia odpłatności ponad 400 złotych. Na chwilę obecną - zobowiązani są do płacenia 400 złotych. Na skutek waloryzacji emerytur - sytuacja wstępnych uległa poprawie. W takich okolicznościach organ chciałby, aby odpłatność wstępnych była zasadniczo pełna, na co oni nie chcą się zgodzić.

W związku z powyższym, jak powinna wyglądać procedura zmian odpłatności w powyższym przykładzie:

1. Organ najpierw zmienia odpłatność w decyzji 1 (ustalającą) i po tej zmianie uchyla decyzję 2 (zwalniającą) - wtedy wstępni płacą pełną kwotę od dnia, w którym decyzja uchylająca staje się prawomocna?

2. Organ najpierw uchyla decyzję 2 (zwalniającą), a dopiero jak uchylenie będzie prawomocne - organ zmienia decyzję 1 (ustalającą)?

Do czasu zmiany decyzji 1 (ustalającej) wstępni płacą pełną kwotę w wysokości pierwotnie ustalonej (to jest 800 złotych).

3. Dodatkowo, czy dopuszczalna jest zmiana (nie uchylenie) decyzji 2 (zwalniającej) - bez zmiany decyzji 1 (ustalającej)?

Gdyby się okazało, że wstępni zgodzą się płacić, ale 500 złotych, to OPS by na to przystał.

4. Czy decyzja 2 (zwalniająca) może być terminowa?

Np. zwolnienie ponad kwotę 400 złotych do dnia 31 kwietnia 2021 r. - niewątpliwie byłoby to znaczne ułatwienie dla organu, ponieważ to wstępni musieliby składać wnioski o dalsze zwolnienie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?