Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bufnal Anna
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzja wydana przez prezydenta miasta w sprawie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym przyłączy do budynku i uzgodnienie ich projektów budowlanych jest wystarczającym tytułem prawnym do nieruchomości, przez które przechodzić będą ww. przyłącza, na który można się powołać w oświadczeniu o prawie dysponowania nieruchomością?

Jest to inwestor prywatny. Przyłącza muszą zostać doprowadzone do działki inwestora w drodze (pasie drogowym), której zarządcą jest gmina. Działki, na których znajduje się droga należą do różnych właścicieli (gminnych i prywatnych).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację