Czy decyzja z mocy prawa staje się ostateczna w dniu wydania czy w dniu następnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę sieci wodociągowej. W dniu wydania decyzji o pozwolenie na budowę inwestor i wszystkie strony postępowania złożyły oświadczenie, że zapoznały się z treścią decyzji i nie będą wnosić uwag ani odwołania od ww.decyzji.

Czy decyzja z mocy prawa staje się w takim przypadku ostateczna w dniu wydania (w którym strony postępowania złożyły oświadczenie) czy w dniu następnym?

Bowiem strony mają 14 dni od dnia otrzymania decyzji termin na wniesienie uwag, zatem czy istnieje możliwość, by dokonały złożenia takiego oświadczenia w dniu wydania decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX