Czy decyzja w sprawie zmiany decyzji w części dotyczącej okresu przyznania zasiłku pielęgnacyjnego winna być wydana w kwietniu... - OpenLEX

Czy decyzja w sprawie zmiany decyzji w części dotyczącej okresu przyznania zasiłku pielęgnacyjnego winna być wydana w kwietniu czy maju?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osobie kończy się orzeczenie 30 kwietnia 2021 r.

Kiedy powinniśmy wysłać do strony zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji w części dotyczącej okresu przyznania zasiłku pielęgnacyjnego?

Wydłużone zostanie prawo do zasiłku na podstawie orzeczenia, które znajduje się w aktach, a które z mocy prawa uległo przedłużeniu.

Czy jeszcze w kwietniu winna być wydana decyzja zmieniająca w ten sposób, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Czy może być wydana w maju?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?