Czy decyzja przyznająca zasiłek stały może ulec przedłużeniu, jeżeli świadczenie to przyznano w związku z niepełnosprawnością zgodnie z art. 15h ust. 1 pkt 1 specustawy Covid-19?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzja przyznająca zasiłek stały do 12.03.2020 r. też ulega przedłużeniu z urzędu na dalszy okres w formie zmiany decyzji?

Czy decyzji, która wygasła przed datą wejścia w życie specustawy nie można zmieniać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX