Czy decyzja organu administracji architektoniczno-budowlanej o pozwoleniu na rozbiórkę jest rozstrzygnięciem prawidłowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydał na wniosek właściciela nieruchomości, który nie jest inwestorem, pozwolenie na rozbiórkę budynku. Następnie organ PINB wydał z urzędu inwestorowi nakaz rozbiórki tego samego legalnie wybudowanego budynku.

Która z decyzji jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX