Czy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zastępująca pozwolenie na budowę, powinna zawierać zapisy dotyczące odzysku odpadów o kodzie 17 05 04?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami - dalej r.o.o.i.u. umożliwia wykorzystanie odpadów w procesie odzysku R5 do podbudowy dróg i autostrad pod warunkiem, że zostało to uwzględnione, m.in. na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - dalej p. bud. Podmiot, który zamierza przetwarzać odpady poza instalacjami i urządzeniami w procesie odzysku R5 uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - dalej u.z.r.i.d.

Czy w decyzji powinien zostać uwzględniony odzysk odpadów o kodzie 17 05 04 w zakresie jego wykorzystania na etapie budowy?

Czy brak wskazanego zapisu uniemożliwia uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX