Czy decyzja, o której mowa w art. 80 pr.wod., powinna być wydawana jednorazowo, czy za każdym razem przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie do art. 80 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod.

Czy decyzja, o której mowa w art. 80 pr.wod., powinna być wydawana jednorazowo, czy za każdym razem przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego?

Na jakiej podstawie powinna być wydana decyzja, skoro pr.wod. nie wskazuje, że decyzję z art. 80 pr.wod. wydaje się na wniosek - czy nie powinna być wydawana "z urzędu" na podstawie złożonego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i załączonego do niego operatu wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX