Czy decyzja administracyjna w sprawie zaszeregowania obiektu do danego rodzaju i nadaniu mu kategorii, wydana na wniosek i na rzecz jednego przedsiębiorcy, dopuszcza świadczenie w tym hotelu usług hotelarskich przez dwa inne podmioty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzja administracyjna w sprawie zaszeregowania jakiegoś obiektu do rodzaju HOTEL i nadaniu mu kategorii, wydana na wniosek i na rzecz jednego przedsiębiorcy, dopuszcza (lub wyklucza) świadczenie w tymże hotelu usług hotelarskich przez jeszcze dwa inne podmioty?

Czy w świetle przepisów ustawy o usługach hotelarskich, dopuszczalne jest, aby w jednym hotelu (tzn. w jednym obiekcie zaszeregowanym do rodzaju HOTEL), usługi hotelarskie świadczyło wspólnie kilka podmiotów?

Podmioty te prowadzą hotel wspólnie, kwaterują gości w tych samych pokojach, wspólnie ponoszą wszelkie koszty. Jedyny podział obowiązków pomiędzy nimi dotyczy rynków, z których każdy z nich pozyskuje do hotelu gości. Zaznaczam, ze tylko jeden podmiot posiada decyzję o zaszeregowana obiektu (całego) do rodzaju HOTEL określonej kategorii, a więc jest jedynym przedsiębiorcą, który w tym obiekcie świadczy usługi hotelarskie.

Czy w świetle ww. ustawy oraz ustawy o Polskim Bonie Turystycznym dopuszczalne jest, aby przedsiębiorcą przyjmującym gości w hotelu oraz przyjmującym płatności za usługi hotelarskie w tymże hotelu był inny przedsiębiorca niż ten, który posiada decyzje o zaszeregowaniu tego hotelu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX