Czy darowizna na rzecz osób fizycznych podlega ujęciu w kosztach lub odliczeniu od dochodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klub sportowy chciałby przekazać darowiznę na rzecz byłego sportowca, trenującego w zaprzyjaźnionym klubie, z którym często uczestnicy trenują, na jego rehabilitację.

Jaki skutek będzie miała taka darowizna dla celów sporządzenia deklaracji CIT?

Czy przekazana darowizna musi być przelana na na rachunek bankowy, czy może być przekazana jako zbiórka publiczna w postaci gotówki?

Jak należy udokumentować taką darowiznę?

Czy przekazana darowizna może stanowić koszt uzyskania przychodu lub czy można odliczyć ją od podstawy opodatkowania?

Co w przypadku jeżeli w deklaracji CIT podatnik wykaże stratę podatkową, jak wykazać w takim przypadku tę darowiznę?

Klub nie jest organizacją pożytku publicznego, sportowiec nie jest członkiem klubu, ani nie był w przeszłości. Sportowiec występuje jako osoba fizyczna nieprowadząca żadnej działalności.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX